Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

w sprawie udzielenia spółce A.R.S. DEVELOPER Boguszewski Sp.j. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód - ul. Nadmeńska

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 30 listopada 2017 r. Pana Artura Boguszewskiego uprawnionego do reprezentowania spółki A.R.S. DEVELOPER Boguszewski Sp.j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Wilsona 5,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce A.R.S. DEVELOPER Boguszewski Sp.j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Wilsona 5 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. kanalizacji drenażowej, wylotu urządzeń kanalizacji drenażowej
do rowu komunalnego – włączenie się kanalizacją do planowanej studni kontrolnej na planowanym do wykonania przepuście drogowym, muldy chłonnej oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych pochodzących z powierzchni dachowych oraz powierzchni utwardzonych (dróg i parkingów) znajdujących się na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych – działka nr ew. 90/3, obręb 07 w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej poprzez wylot do ziemi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 12.12.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 14.12.2017 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 14.12.2017 r., godz. 10.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2017 r., godz. 10.04Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 783 razy.