Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacji deszczowo-drenażowej i wylotu w skarpie rowu komunalnego „Kanału Ulgi” przy ul. Słonecznej w Radzyminie, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2017 r. Burmistrza Radzymina, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Radzymin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacji deszczowo-drenażowej i wylotu ww. sieci kanalizacyjnej w skarpie rowu komunalnego „Kanału Ulgi” na działce nr ew. 1/4 obr. 03-01 przy ul. Słonecznej w Radzyminie, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni dróg wewnętrznych oraz terenu zurbanizowanego, przyległego do drogi gminnej (ul. Słonecznej), poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowo-drenażowej do ziemi, za pośrednictwem ww. rowu komunalnego i dalej do rzeki Beniaminówki w km 12+330.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 14.12.2017 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 14.12.2017 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2017 r., godz. 09.44Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 781 razy.