Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch zestawów rozsączających złożonych z dwóch studni chłonnych zlokalizowanych n

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 9 listopada 2017 r., Pana Roberta Niewiadomskiego, prowadzącego działalność pod nazwa J.N. DEVELOPER Robert Niewiadomski (ul. Klamrowa 11, 03-685 Warszawa),

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch zestawów rozsączających złożonych z dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 81/5 oraz 81/4 obr. 03-04 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz dachu planowanego do wykonania budynku, poprzez projektowane studnie chłonne do ziemi (działki nr ew. 81/3, 81/4, 81/5 obr. 03-04 w Ząbkach).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.12.2017 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.12.2017 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2017 r., godz. 10.43Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 928 razy.