Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 171/5 obr. Emilianów i drenażu obustronnego przy rurociągu, a także na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych ze zlewni hali

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 20 października 2017 r. Pana Gerarda Szabli, działającego w imieniu PDC Industrial Center 52 sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 171/5 obr. Emilianów, na zabudowanym fragmencie istniejącego rowu melioracyjnego R-K i drenażu obustronnego przy rurociągu o średnicy 600 mm o łącznej długości 374,0 m, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych z powierzchni dachu oraz terenów utwardzonych dróg i parkingów dla zlewni hali usługowo-produkcyjnej w miejscowości Emilianów, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 11.12.2017 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 11.12.2017 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2017 r., godz. 12.49Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1009 razy.