Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez wykonanie zabudowy rurociągiem o średnicy 400 mm, dwóch odcinków rowu drogowego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 7 listopada 2017 r. (data wpływu: 16 listopada 2017 r.) Pana Błażeja Rogulskiego (BR Projekt Błażej Rogulski, ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa) działającego w imieniu Wójta Gminy Jadów,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez wykonanie zabudowy rurociągiem o średnicy 400 mm, dwóch odcinków rowu drogowego usytuowanego w pasie drogi wojewódzkiej
nr 636 (działka nr ew. 255, 3, obręb Nowinki, gmina Jadów).


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 06.12.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 08.12.2017 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 08.12.2017 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 13.21Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1054 razy.