Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r., Pani Kamili Zub (ul. Conrada 30 pok. 8, 01-922 Warszawa) upoważnionej do występowania w imieniu spółki Auto-Żoliborz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu Auto-Żoliborz Sp. z o.o. Odział w Ząbkach, zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 334 w Ząbkach, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o.
(ul. Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki).


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 08.12.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 08.12.2017 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 08.12.2017 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 13.19Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 685 razy.