Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawnego na: wykonanie rurociągu drenarskiego, wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego R-A oraz na szczególne korzystanie z wód,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 8 listopada 2017 r. Pana Emila Jabłońskiego,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a) rurociągu drenarskiego o łącznej długości 88,0 m (działka nr ew. 35/1, 35/2, 35/3, obręb 01-03 w Radzyminie);
b) wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego R-A (działka nr ew. 35/3, obręb 01-03 w Radzyminie),
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód drenażowych pochodzących z działek nr ew. 35/1, 35/2, 35/3, obręb 01-03 w Radzyminie, poprzez ww. wylot do rowu melioracyjnego R-A.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 05.12.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.12.2017 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.12.2017 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2017 r., godz. 10.30Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 748 razy.