Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w związku z przebudową pasa drogowego drogi wojewód

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 10, 61 § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 19 września 2017 r., Pana Adama Rosińskiego (Pracowania Projektowa „JULTEX” inż. Adam Rosiński, ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz), działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
i przebudowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w związku z przebudową pasa drogowego drogi wojewódzkiej 634 na odcinku km 46+728 do km 46+910 – ul. Napoleońska w m. Miąse, gm. Tłuszcz (działka nr ew. 454, obr. Miąse, gm. Tłuszcz), w związku z planowanym wykonaniem zatok autobusowych (strona lewa i prawa), udzielonego na rzecz Burmistrza Tłuszcza, decyzją Starosty Wołomińskiego nr 725/17 z dnia 14 sierpnia 2017r., znak: WOŚ.6341.153.2.2017.AS, w części dot. zmiany rzędnej posadowienia dna przepustu
o średnicy 400 mm (strona lewa - od km0+067,45 do km 0+078,25) oraz zmiany rzędnej dna rowu (strona lewa - od km 0+078,25 do km 0+115,70).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 30.11.2017 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 30.11.2017 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2017 r., godz. 14.31Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 968 razy.