Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII - 479/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLII - 479/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi Fundacji EKSPONAT z dnia 21.08.2017r. na Zarząd Powiatu Wołomińskiego dotyczącej wezwania do zwrotu odsetek od zwróconej kwoty dotacji, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Finansowej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Fundacji EKSPONAT o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 13.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 13.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2017 r., godz. 13.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1038 razy.