Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII - 470/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Radzyminie, al. Jana Pawła II 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
UCHWAŁA NR XLII - 470/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Radzyminie, al. Jana Pawła II 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 174 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Stwierdza się przekształcenie, z dniem 1 września 2017 r., dotychczasowej Szkoły Policealnej w Radzyminie, al. Jana Pawła II 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe:
1) nazwa szkoły: Szkoła Policealna;
2) siedziba szkoły: Radzymin, al. Jana Pawła II 18.
2. Szkoła Policealna, o której mowa w ust. 1, wchodzi w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2017 r., godz. 09.29Małgorzata JeznachEdycja strony
28.11.2017 r., godz. 09.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 776 razy.