Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII – 461/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
UCHWAŁA NR XLII – 461/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 219 w związku z art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3 i § 4;
2) treść załącznika nr 1 Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, Załącznika nr 2 Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz Załącznika nr 3 Plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku scala się w jeden załącznik, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 4 Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku
  • Załącznik nr 2
    Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2017 r., godz. 15.59Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2312 razy.