Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII – 458/2017

w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLII – 458/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656, ze zm.), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 769), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się obowiązujące w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego znajdującego się na terenie powiatu wołomińskiego, tj. dla:
1. roweru wodnego lub skutera wodnego – 56 zł,
2. poduszkowca – 107 zł,
3. statku o długości kadłuba do 10 m – 129 zł,
4. statku o długości kadłuba do 20 m – 160 zł,
5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 212 zł.


§ 2

Ustala się obowiązujące w 2018 roku, wysokości opłat za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w strzeżonym porcie, przystani lub parkingu na terenie powiatu wołomińskiego, tj. dla:
1. roweru wodnego lub skutera wodnego – 19 zł,
2. poduszkowca – 35 zł,
3. statku o długości kadłuba do 10 m – 56 zł,
4. statku o długości kadłuba do 20 m – 107 zł,
5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 160 zł,
za każdą dobę przechowywania.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołominie.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2017 r., godz. 15.50Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.50Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.49Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2744 razy.