Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII – 456/2017

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR XLII – 456/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:
1) 3/3, obręb 05-06 miasto Radzymin, o powierzchni 0,3188 ha, położonej w gminie Radzymin, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00002472/5;
2) 3/6, obręb 05-06 miasto Radzymin, o powierzchni 0,2704 ha, położonej w gminie Radzymin, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00002472/5;
3) 3/7, obręb 05-06 miasto Radzymin, o powierzchni 0,0632 ha, położonej w gminie Radzymin, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00002472/5.
2. Nieruchomości opisane w ust. 1 zostaną zagospodarowane przez Powiat na cel publiczny tj. pod budowę ogólnie dostępnego parkingu oraz budowę boiska sportowego i urządzeń rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2017 r., godz. 15.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 792 razy.