Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o wydaniu decyzji Nr 1519p/2017 o pozwoleniu na budowę w Zielonce

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), informuję, że w dniu 23.11.2017 r. została wydana decyzja Nr 1519p/2017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na: rozbudowie pojemności magazynowej wraz z infrastrukturą na terenie istniejącej bazy paliw OLPC Sp. z o.o. S.K.A. na działce ew. nr 6 obręb 5-10-01 przy ul. Podleśnej w Zielonce.

Inwestor: ADK INVESTMENTS Sp. z o.o. S.K.A ul. Solec 63, 00-409 Warszawa

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (Krzysztof Stopka, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów, tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 24.11.2017 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 24.11.2017 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2017 r., godz. 13.23Beata MizerskaEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.23Beata MizerskaEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 13.19Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 1151 razy.