Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie urządzeń wodnych, tj.: kanalizacji deszczowo – drenażowej; wylotu kanalizacji deszczowo – drenażowej do rowu komunalnego; wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 19 października 2017 r. Pana Piotra Pawła Chojnowskiego oraz Pana Adama Chojnowskiego,

zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a) kanalizacji deszczowo – drenażowej o łącznej długości 546,5 m wraz z 20 króćcami drenażowymi o łącznej długości 10 m (dz. nr ew.: 330/6, 331/209, 331/220, 331/221, 331/219, 331/223 i 331/204, obręb Cegielnia, gmina Radzymin);
b) wylotu kanalizacji deszczowo – drenażowej do rowu komunalnego (obecnie stanowiącego rurociąg) poprzez włączenie się kanalizacją do istniejącej studni na ww. rurociągu (dz. nr ew.: 331/204, obręb Cegielnia, gmina Radzymin),
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych pochodzących z powierzchni projektowanych dróg wewnętrznych, zagospodarowanego terenu przemysłowego, znajdujących się na działkach nr ew.: 330/6, 331/209, 331/220, 331/221, 331/219, 331/223 i 331/204, poprzez ww. wylot do rowu komunalnego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 10.11.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 24.11.2017 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 24.11.2017 r., godz. 08.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2017 r., godz. 08.24Elwira BijataEdycja strony
24.11.2017 r., godz. 08.23Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 747 razy.