Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie urządzeń wodnych, tj. trzech studni chłonnych (SCH1, SCH2 i SCH3 – działka nr ew. 1/4, obr. 05-15 w Markach) oraz szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 17 października 2017 r. Pana Macieja Urbanka (Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. Kościuszki 46a, 05-270 Marki), działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. trzech studni chłonnych (SCH1, SCH2 i SCH3 – działka nr ew. 1/4, obr. 05-15 w Markach) oraz szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni drogowej ulicy Wereszczakówny poprzez projektowane studnie chłonne do ziemi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 09.11.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.11.2017 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.11.2017 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2017 r., godz. 15.29Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1031 razy.