Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie przepustu o średnicy 500 mm i długości 8 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 325, obr. Mokre, gmina Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 26 października 2017 r.) Pani Małgorzaty Sztompki działającej w imieniu Pani Katarzyny Święckiej,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Święckiej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 500 mm i długości 8 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 325, obr. Mokre, gmina Radzymin w pasie drogi gminnej (ul. Strzelców Kresowych) – zjazd na działkę nr ew. 278/1, obr. Mokre, gmina Radzymin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 21.11.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.11.2017 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.11.2017 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2017 r., godz. 13.39Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 752 razy.