Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-337/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-338/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-339/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-340/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-341/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-342/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-343/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-344/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-345/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-346/2017
  w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr V-347/2017
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała Nr V-348/2017
  w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2018
 • Uchwała Nr V-349/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-350/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-351/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-352/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-353/2017
  w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i ich oceny formalnej – badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 Powiatu Wołomińskiego i Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr V-354/2017
  w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
 • Uchwała Nr V-355/2017
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego p.n.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr V-356/2017
  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-357/2017
  w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-358/2017
  w sprawie przyjęcia Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-359/2017
  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-360/2017
  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-361/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-362/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr V-363/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
 • Uchwała Nr V-364/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-365/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-366/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-367/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-368/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-369/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-370/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-371/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-372/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-373/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-374/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-375/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-376/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-377/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-378/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-379/2017
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr V-380/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego p.n.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Uchwała Nr V-381/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-382/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-383/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-384/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-385/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-386/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-387/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-388/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-389/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-390/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-391/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.11.2017 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.11.2017 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2017 r., godz. 12.03Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1555 razy.