Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego złożonego z komór filtracyjnych, odprowadzającego ocz

Na podstawie art. 10, 61 § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 19 września 2017 r., Pana Leszka Kacprzaka, działającego w imieniu ORA COLD Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego złożonego z komór filtracyjnych, odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe do ziemi z biologicznej oczyszczalni ścieków (działka nr ew. 267 i 268 obr. Karpin, gm. Dąbrówka), w zakresie zmiany ilości komór filtracyjnych, w związku ze zmianą zagospodarowania nieruchomości objętej pozwoleniem, udzielonym na rzecz ORA COLD Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie, tj. decyzją Starosty Wołomińskiego nr 599/17 z dnia 6 lipca 2017r., znak: WOŚ.6341.115.2017.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 20.11.2017 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 20.11.2017 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2017 r., godz. 15.46Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 853 razy.