Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

23.11.2017r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017r.
4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 października 2017r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 455)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 z dotychczasowym najemcą Panią Mariolą Gmur w Domu Nauczyciela przy Domu Dziecka w Równem. (druk nr 456)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2018r., wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 457)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V-50/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 458)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAK.rodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 459)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. (druk nr 460)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. (druk nr 461)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. (druk nr 462)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. (druk nr 463)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Radzyminie. (druk nr 464)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie. (druk nr 465)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu. (druk nr 466)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie. (druk nr 467)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie. (druk nr 468)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołominie. (druk nr 469)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018. (druk nr 470)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2017 i 2018. (druk nr 471)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030. (druk nr 472)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 473)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 474)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 475)
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Informacje Przewodniczącego Rady.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 455
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 456
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 z dotychczasowym najemcą Panią Mariolą Gmur w Domu Nauczyciela przy Domu Dziecka w Równem.
 • Druk nr 457
  Projekt uchwały w sprawie obowiązujących w 2018r., wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
 • Druk nr 458
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V-50/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • Druk nr 459
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAK.rodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 460
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 • Druk nr 461
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • Druk nr 461 - załącznik 1
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku
 • Druk nr 461 - załącznik 2
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.
 • Druk nr 462
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.
 • Druk nr 463
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.
 • Druk nr 464
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Radzyminie.
 • Druk nr 465
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.
 • Druk nr 466
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu.
 • Druk nr 467
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • Druk nr 468
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • Druk nr 469
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołominie.
 • Druk nr 470
  Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018.
 • Druk nr 471
  Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018
 • Druk nr 472
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030.
 • Druk nr 473
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
 • Druk nr 473 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 473 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 473 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Druk nr 473 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Druk nr 473 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 473 - załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Druk nr 474
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 475
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 16.11.2017 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 16.11.2017 r., godz. 15.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2017 r., godz. 15.34Małgorzata JeznachEdycja strony
16.11.2017 r., godz. 14.42Małgorzata JeznachEdycja strony
16.11.2017 r., godz. 14.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1450 razy.