Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez zabudowę rowu drogowego przepustem pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej ul. Wołomińskiej (dz. nr ew. 111obr. Cięciwa, g

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 11 października 2017 r., Pana Sławomira Wnuka, prowadzącego działalność pod nazwą P.P.H.U. Tok – Frez Sławomir Wnuk z siedzibą w Wołominie,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez zabudowę rowu drogowego przepustem pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej ul. Wołomińskiej (dz. nr ew. 111obr. Cięciwa, gm. Wołomin) oraz zabudowę fragmentu rowu przydrożnego, w granicach działki nr ew. 111 i 229 obr. Cięciwa, gm. Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 13.11.2017 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 13.11.2017 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2017 r., godz. 10.25Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 977 razy.