Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości 12 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 573, obr. Roszczep, gmina Klembów w pasie drogi wojewódzkiej nr 636 (ul. Warszawska)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 4 października 2017 r. Pana Rafała Polaka działającego w imieniu Pani Magdaleny Padamczyk,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości 12 m, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 573, obr. Roszczep, gmina Klembów
w pasie drogi wojewódzkiej nr 636 (ul. Warszawska) – zjazd na działkę nr ew. 196 i 198/1, obr. Roszczep, gmina Klembów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 19.10.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 07.11.2017 r., godz. 11.41
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 07.11.2017 r., godz. 11.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2017 r., godz. 11.41Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 825 razy.