Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłonnych na działce nr ew. 3/5, obręb 03-32 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 10 października 2017 r. Pana Karola Sarnackiego upoważnionego do występowania w imieniu spółki Charbud Charliński Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdziarska 60a,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce Charbud Charliński Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdziarska 60a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłonnych na działce nr ew. 3/5, obręb 03-32 w Ząbkach oraz
na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz powierzchni utwardzonych znajdujących się na ww. terenie działki przy ul. Różanej w Ząbkach do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 02.11.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 07.11.2017 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 07.11.2017 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2017 r., godz. 10.27Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 714 razy.