Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Wydawniczej 73, 04-601 Warszawa

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 9 października 2017 r., Pana Macieja Saganowskiego upoważnionego do działania w imieniu spółki FAVOTA Sp. z o.o., ul. Dzięcioła 9G, 04-988 Warszawa,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Wydawniczej 73, 04-601 Warszawa, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 11.10.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.11.2017 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.11.2017 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2017 r., godz. 10.35Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 964 razy.