Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w zakresie wykonania przepustu, na działce w miejscowości Szczepanek, gm. Tłuszcz, w celu umożliwienia zjazdu z drogi powiatowej nr 4333W na działkę

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 11 września 2017 r. Pani Magdaleny Stępień i Pana Grzegorza Stępień, ul. Kalinowa 38, 05-240 Tłuszcz,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu przydrożnego w zakresie wykonania przepustu, usytuowanego na działce nr ew. 338 obr. Szczepanek, gm. Tłuszcz, w celu umożliwienia zjazdu z drogi powiatowej nr 4333W na działkę nr ew. 522 obr. Szczepanek, stanowiącą współwłasność Wnioskodawców.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.11.2017 r., godz. 16.24
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.11.2017 r., godz. 16.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2017 r., godz. 16.24Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1014 razy.