Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na działce w Markach, znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Długiej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 9 października 2017 r. Pani Mirosławy Michalskiej, prowadzącej działalność pod nazwą MIR-INVEST Mirosława Michalska, ul. Bandurskiego 33, 05-270 Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, w związku z budową czterech budynków mieszkalnych oraz niezbędna infrastrukturą techniczną, w tym m. in. przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej oraz wykonaniem powierzchni utwardzonych i ogrodzenia na działce nr ew. 101 obr. 03-09 w Markach, znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Długiej w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.11.2017 r., godz. 16.18
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.11.2017 r., godz. 16.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2017 r., godz. 16.18Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 922 razy.