Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację istniejącego drenażu, zlokalizowanego na działce w miejscowości Wiktorów, gm. Radzymin, w rejonie ul. Kraszewskiej i Deszczowej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 10 października 2017 r. Pani Kariny Ziemeckiej, ul. Parkowa 12, 05-191 Nasielsk,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego drenażu, zlokalizowanego na działce nr ew. 154/19 obr. Wiktorów, gm. Radzymin, w rejonie ul. Kraszewskiej i Deszczowej, w celu zagospodarowania przedmiotowej działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.11.2017 r., godz. 16.15
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.11.2017 r., godz. 16.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2017 r., godz. 16.15Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1225 razy.