Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLI – 455/2017

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XXXVIII-359/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2017r.
UCHWAŁA NR XLI – 455/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XXXVIII-359/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2017r.


Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XXXVIII-359/2017 poprzez stwierdzenie, że ponowna skarga pana Ł. P. z dnia 31.08.2017r. jest bezzasadna.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego powiadomienia Pana Ł. P. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.10.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2017 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2017 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2017 r., godz. 13.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 863 razy.