Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLI - 452/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLI - 452/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 31.07.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego polegającego na wypłacie odszkodowania za nabycie przez Powiat działki nr ew. 955/4 obręb Kraszew Stary, gmina Klembów, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.10.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2017 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2017 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2017 r., godz. 12.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 922 razy.