Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr I-4/02

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Kazimierza Rakowskiego
Uchwała Nr I-4/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Kazimierza Rakowskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Kazimierza Rakowskiego z racji pisemnego zrzeczenia się przez niego mandatu w związku z wyborem na Wójta Gminy Klembów.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego


Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 12.13Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2175 razy.