Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLI - 381/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
UCHWAŁA NR XLI - 381/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 października 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 20.10.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2017 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.11.2017 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2017 r., godz. 13.33Małgorzata JeznachEdycja strony
24.10.2017 r., godz. 10.50Małgorzata JeznachEdycja strony
24.10.2017 r., godz. 10.50Małgorzata JeznachEdycja strony
24.10.2017 r., godz. 10.49Małgorzata JeznachEdycja strony
24.10.2017 r., godz. 10.49Małgorzata JeznachEdycja strony
24.10.2017 r., godz. 10.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 950 razy.