Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez zabudowę rowu otwartego kanałem o średnicy 400 mm, w

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 11 września 2017 r. Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni
w Wołominie,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez zabudowę rowu otwartego kanałem o średnicy 400 mm, w związku z planowaną przebudową drogi gminnej ul. Nowej w Duczkach, gm. Wołomin (dz. nr ew. 2obr. 02 Duczki oraz dz. nr ew. 32 obr. 01 Duczki).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 20.09.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.10.2017 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.10.2017 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2017 r., godz. 15.04Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 728 razy.