Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni Nr 4a zlokalizowanej na działce nr ew. 38/19, obręb 5-19 w Markach oraz na poboru wód podziemnych

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po zapoznaniu z wnioskiem z wnioskiem z dnia 24 lipca 2017 r. (data wpływu: 3 sierpnia 2017 r.) – Pana Mirosława Pakuły, działającego w imieniu Wodociągów Mareckich Sp. z o.o., uzupełnionym pismem z dnia
29 sierpnia 2017 r.,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni Nr 4a zlokalizowanej na działce nr ew. 38/19, obręb 5-19 w Markach oraz na szczególnie korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych za pomocą istniejącego ujęcia składającego się z czterech istniejących studni (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4) oraz planowanej do wykonania studni (Nr 4a), ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 06.09.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 16.10.2017 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 16.10.2017 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 14.54Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 827 razy.