Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 5 września 2017 r. Pani Eweliny Markowicz,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm,
w rowie przydrożnym (strona lewa) usytuowanym w pasie drogi wojewódzkiej nr 636
(ul. Jadowska), na działce nr ew. 249/3 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz, wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu płytami betonowymi, stanowiącego zjazd indywidulany do działek nr ew. 251/4 i 251/2 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 16.10.2017 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 16.10.2017 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 14.40Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 808 razy.