Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z terenu działki nr ew. 274, obręb Karpin, gm. Wołomin, poprzez projektowany wylot i zbiornik retencyjny

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 25 września 2017 r. Pana Łukasza Wójcika – uprawnionego do reprezentowania spółki Wójcik Sp.j.,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a) zbiornika retencyjno – chłonnego o wymiarach: 19,5 m x 24,0 m, głębokość 1,0 m – działka nr ew. 274, obręb Karpin, gm. Wołomin,
b) wylotu urządzeń kanalizacyjnych o średnicy 500 mm do ww. zbiornika retencyjno – chłonnego – działka nr ew. 274, obręb Karpin, gm. Wołomin;
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z powierzchni dachowej projektowanych budynków (hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym) i terenu utwardzonego (drogi wewnętrznej, parkingów) usytuowanych na terenie działki nr ew. 274, obręb Karpin, gm. Wołomin, poprzez ww. urządzenia wodne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 10.10.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 12.10.2017 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 12.10.2017 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2017 r., godz. 08.36Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 929 razy.