Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2017r., Pana Krzysztofa Koca,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wodny podziemne z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, na potrzeby działalności zakładu zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 982/3 obr. Jasienica, gm. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.10.2017 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.10.2017 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2017 r., godz. 12.14Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 818 razy.