Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 2 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego R-23, przy ulicy Jana Pawła II w Radzyminie, oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, z ul. Jana Pawła II w Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 31 lipca 2017 r. Pana Pawła Ciechanowicza, prowadzącego działalność PC-Projekt Paweł Ciechanowicz, ul. Marszałkowska 81/37, 00-683 Warszawa, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 2 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego R-23, usytuowanego na działce nr ew. 80/5 obr. 02-04 przy ulicy Jana Pawła II w Radzyminie, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu), z nawierzchni utwardzonych projektowanej drogi rowerowej z chodnikiem wzdłuż ul. Jana Pawła II w Radzyminie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2017 r., godz. 15.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 695 razy.