Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez przelew awaryjny wód opadowych z terenu zakładu położonego w Zielonce przy ulicy Eskadry Myśliwskiej 1

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 10 lipca 2017 r. Pana Macieja Saganowskiego, reprezentującego EKOMERITUM Joanna Tarkowska, ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa, działającego w imieniu Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” sp. z o.o. z Zielonki
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez przelew awaryjny wód opadowych z terenu zakładu położonego w Zielonce przy ulicy Eskadry Myśliwskiej 1, usytuowanego na działce nr ew. 279/1 obr. 5-60-02.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2017 r., godz. 14.25Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 890 razy.