Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wygaszenia oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni na terenie zakładu Bona-Agra sp. z o.o. w Nadmie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 20 lipca 2017 r. zakładu Bona-Agra sp. z o.o., ul. Szkolna 11, 05-270 Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Wołomińskiego decyzją Nr 539/07 z dnia 21.09.2007 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęcia składającego się z dwóch studni zlokalizowanych na terenie zakładu Bona-Agra sp. z o.o. w Nadmie, w celu zaopatrzenia w wodę.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2017 r., godz. 14.10Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 751 razy.