Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego przy ulicy Przejściowej w miejscowości Słupno, poprzez zamianę rowu otwartego na kanalizację deszczowo-drenażową, a także na odprowadzanie wód opadowych, roz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 11 września 2017 r. Pana Adama Kluja, przedstawiciela AKonsult sp. z o.o., ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę istniejącego rowu przydrożnego przy ulicy Przejściowej w miejscowości Słupno, gm. Radzymin poprzez zamianę rowu otwartego na kanalizację deszczowo-drenażową, o średnicy 400 mm, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych ulicy Przejściowej w Słupnie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.10.2017 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2017 r., godz. 13.37Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 670 razy.