Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 19 lipca 2017r., Pani Agnieszki Wilczyńskiej (Gaz media Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin), działającej w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug w związku z budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Zapólnej w Kuligowie, gm Dąbrówka - dz. nr ew. 1223/8, 1224/14, 1736 obr. kuligów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 31.08.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 29.09.2017 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 29.09.2017 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2017 r., godz. 10.19Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
29.09.2017 r., godz. 10.18Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 763 razy.