Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem przepustu na Kanale Sierakowskim w km 7+443 w ciągu ul. Gen. Maczka oraz pod dnem Kanału Sierakowskiego w km 7+550 w ciągu ul. Brylantowej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 12 września 2017 r. Pani Małgorzaty Klimkiewicz – Król, uprawnionej do reprezentowania spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Komunalnej 2, 05-250 Radzymin,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem przepustu na Kanale Sierakowskim w km 7+443 w ciągu ul. Gen. Maczka (działka nr ew.78/2, obręb 03-04, działka nr ew. 2/2, obręb 02-03 w Radzyminie) oraz pod dnem Kanału Sierakowskiego w km 7+550 w ciągu ul. Brylantowej (działka nr ew. 83/4, obręb 03-04 w Radzyminie).


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 26.09.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 27.09.2017 r., godz. 12.00
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 27.09.2017 r., godz. 12.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2017 r., godz. 12.00Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 931 razy.