Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. skrzynek rozsączających na działce nr ew. 154/1, obręb 01-07 w Markach oraz na szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 4 września 2017 r. Pana Przemysława Gawron działającego pod firmą: P.G. DEVELOPMENT Przemysław Gawron (ul. T. Rejtana 12, 05-270 Marki),

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gawronowi, działającemu pod firmą: P.G. DEVELOPMENT Przemysław Gawron (ul. T. Rejtana 12, 05-270 Marki) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. skrzynek rozsączających na działce nr ew. 154/1, obręb 01-07 w Markach oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz terenów utwardzonych znajdujących się na ww. działce przy ul. Wiewiórki w Markach do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 13.09.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 26.09.2017 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 26.09.2017 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2017 r., godz. 08.39Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 755 razy.