Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XL – 377/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XL – 377/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi Pana W. S. z dnia 22.07.2017r. na Starostę Wołomińskiego oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 25.09.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 17.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 17.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2017 r., godz. 17.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1050 razy.