Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XL Sesja

z 21.09.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XL - 369/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem od wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego (obszar pilotażowy: powiat wołomiński)
 • UCHWAŁA NR XL - 370/2017
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 • UCHWAŁA NR XL - 371/2017
  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
 • UCHWAŁA NR XL - 372/2017
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • UCHWAŁA NR XL – 373/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-337/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021 z późn. zm.
 • UCHWAŁA NR XL – 374/2017
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
 • UCHWAŁA NR XL - 375/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
 • UCHWAŁA NR XL - 376/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • UCHWAŁA NR XL – 377/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2017 r., godz. 14.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3034 razy.