Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 25 lipca 2017 r., Pana Bartłomieja Małetki działającego w imieniu Burmistrza Wołomina,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. przepustów pod koroną drogi, wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-B, drenaży wraz z wylotami do rowu melioracyjnego R-B, przepustów na zjazdach indywidulanych na rowie melioracyjnym R-B;
2. przebudowę urządzeń wodnych, tj. istniejących przepustów na rowach melioracyjnych;
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z obszaru pasa drogowego do ziemi za pośrednictwem rowów melioracyjnych,
w związku z planowaną budową ul. Turystycznej (na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej) w Duczkach, gm. Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 14.08.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.09.2017 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.09.2017 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2017 r., godz. 14.07Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
14.09.2017 r., godz. 14.06Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 738 razy.