Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

odprowadzanie ścieków komunalnych z istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, usytuowanej na działce nr ew.266/3, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Pana Mateusza Kaszuby – p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ścieków komunalnych z istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, usytuowanej na działce nr ew.266/3, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka, poprzez istniejący wylot kanalizacyjny o średnicy 300 mm (współrzędne geograficzne:
N 52o29’25.07” E 21o18’10.44) usytuowany w skarpie rowu melioracyjnego M, a następnie do rowu melioracyjnego M, w ilości:
maksymalnie na godzinę – 24 m3/h,
średnio na dobę – 300 m3/d,
maksymalnie na rok – 110 000 m3/rok.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 11.09.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 13.09.2017 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 13.09.2017 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.09.2017 r., godz. 12.51Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1183 razy.