Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug, w związku z bud

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 19 lipca 2017 r., Pana Andrzeja Ochenkowskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug, w związku z budową sieci wodociągowej z przyłączami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (działka drogowa nr ew. 407/1 ob. Ludwinów oraz przyłącza wodociągowe do działki nr ew. 407/4, 407/3, 404/12 obr. Ludwinów).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 11.09.2017 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 11.09.2017 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2017 r., godz. 12.51Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 736 razy.