Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o., ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dl

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych sp. z o.o. w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o., ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektów myjni i deszczownic na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych s.a., ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 07.09.2017 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 07.09.2017 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2017 r., godz. 13.01Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 757 razy.