Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug, w związku z budow

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 19 lipca 2017r., Pana Andrzeja Ochenkowskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug, w związku z budową sieci wodociągowej z przyłączami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (dz. nr ew. 294/18 obr. Stasiopole, działka nr ew. 208, 457, 594, 610/1, 607, 595, 593, 281/4, 589, 702, 613, obr. Czarnów, dz. nr ew. 149, 118/12 obr. Józefów, gm. Dąbrówka).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 14.08.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.09.2017 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.09.2017 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2017 r., godz. 09.53Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
07.09.2017 r., godz. 09.53Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 766 razy.